GRAFISK PROFIL

 

Grafisk formgivning är ett viktigt medel för att uttrycka ett företagets identitet. Identitet är i sin tur viktig för att verksamheten ska tas på allvar och uppfattas som pålitligt.

Grafisk form går hand i hand med identiteten, den innebär rätt färg och form och innefattar tydliga regler för bl.a. logotype, typsnitt, bildspråk och ton.

 

En röd linje i kommunikationen är av yttersta vikt och skapar en enhetlig, samlad och proffsig bild av företaget. Kunderna har något att förhålla sig till. En grafisk profil visar alltså varumärket visuellt och appliceras på allt från digital och tryckt marknadsföring till inredning och profilprodukter.

 

Från produktblad till kataloger

Framgången hos en grafisk produktion beror till stor del på vilken estetik och tillfredsställelsen den ger användaren.
Det handlar om att differentiera sig. Materialet ska väcka positiva associationer, uttrycka en personlighet och förmedla en känsla.
För att underlätta profileringen och inspirera till en korrekt användning av profilkomponenterna tar många företag fram en
designmanual/ brand book. Den bör innehålla enkla riktlinjer och ge exempel på bildspråk och språklig ton.

 

_MG_8060

 • Vad är syftet med materialet?
 • Hur ska det användas?
 • Finns texter och bilder färdigt eller behöver ni hjälp med innehåll.
 • När punkterna ovan klargjorts kommer vi tillsammans fram till vilken typ av trycksak som passar bäst.
 • Vi återkommer till dig med skiss/skisser tills vi kommer fram till ett val som vi går vidare med.
 • Vi hjälper till med val av papper och administrerar även tryck (om du inte redan har en egen tryckerikontakt).

 

TRYCKSAKER – ATT TÄNKA PÅ

Läs gärna det här innan du beställer trycksaker!

Vi utför grafisk formgivning och skapar även tryckoriginal. Administration och kontakt med tryckeriet kan skötas av er eller av oss.
Läs gärna följande information inför beställning av grafisk design och trycksaker:

GRAFISK DESIGN OCH FRAMSTÄLLNING AV TRYCKORIGINAL

För att ge ett kostnadsförslag på grafisk design och tryckoriginal behövs följande information från er om trycksaken:

 • Format.
 • Antal sidor.
 • Hur mycket av struktur, texter och bilder finns klart och hur mycket saknas?
 • (Vid behov kan vi gärna skriva texter och lägga upp strukturen också med de syften och önskemål ni har.)
 • Deadline för färdigt tryckoriginal.

STRUKTUR OCH TEXT

 • En struktur av hur trycksaken ska vara upplagd, dvs rubriker i tur och ordning samt gärna texter som finns färdiga.
  Det är också bra om vi får veta hur text och bilder ska hänga ihop, d.v.s. vilken/vilka bilder som hör ihop med vilket avsnitt i texten.
  (Instruktioner och brödtexter bör åtskiljas så att det är lätt att se vad som ska läggas in i trycksaken och inte.)

BILDER

 • Finns det färdiga bilder för ändamålet eller behövs fotografering?
 • Om färdiga bilder finns så behöver man avgöra om de går att använda till tryck (om resolutionen är tillräcklig etc). Bilder som används
  till web har för låg upplösning för att bli bra i tryck. JPG är ett filformat som komprimerar informationen i bilderna på ett sätt som
  ”skalar bort” information från bilden. Det kan vara bra att veta så att man inte sparar om bilder upprepade gånger i JPG-format och
  på det sättet minskar bildernas kvalitet. (För bästa resultet bör bilderna ha upplösningen 300 dpi i den skala de ska tryckas i.)
 • Logotyper och liknande bör helst vara av vectortyp (fil som har ändelsen ”.eps” eller ”.ai”).

ADMINISTRATION AV TRYCK

För att kunna göra tryckprisförfrågan behöver vi följande information från er.

 • Har ni speciella önskemål vad gäller tryckteknik: Offset eller digitaltryck?
 • Typ av trycksak
 • Upplaga (antal ex av trycksaken)
 • Format (bredd x höjd i mm)
 • Antal sidor (omslag + inlaga)
 • Färger, omslag
 • Färger, inlaga
 • Papper, omslag
 • Papper, inlaga
 • Efterbehandling (ex falsning, häftning m m)
 • Deadline för leverans av trycksaker
 • Eventuella önskemål om distribution

 

Gratis pdf: Hantering av grafiskt material

 

Nedan  några exempel på jobb vi har gjort:

 

katalog2013 ZooBanner6e

rollupPP3icon-e3IMTkatalog15FirstIMT

tkdannons   familj

 

annons1SSPP