Förkunskapstest är till för dig som vill veta vilken av våra kurser i
Adobe InDesign du bör gå.

Adobe InDesign Ja Känner till / Behärskar ej Nej Vet ej / Förstår inte frågan

1. Har du arbetat med InDesign tidigare?
JaNej

2. Vet du hur man använder textramar?
JaNej

3. Kan du formatera text i InDesign?
JaNej

4. Kan du skapa och hantera styckeformat?
JaNej

5. Kan du importera diagram från Excel?
JaNej

6. Vet du hur tabeller används i InDesign?
JaNej

7. Vet du hur man ändrar marginaler och sidstorlek?
JaNej

8. Vet du hur man beskär bilder?
JaNej

9. Vet du hur man figursätter bilder?
JaNej

10. Kan du rita ett objekt och lägga till en skugga?
JaNej

11. Kan du skapa och använda övertoningar?
JaNej

12. Är du bekant med färgmallarna RGB och CMYK?
JaNej

13. Kan du skapa och använda sidmallar?
JaNej

14. Kan du göra en klickbar länk till en hemsida?
JaNej

15. Kan du exportera dokument som PDF?
JaNej

16. Kan du hantera utskrifter från InDesign?
JaNej

17. Har du arbetat med Adobe Illustrator?
JaNej

18. Har du arbetat med Adobe Photoshop?
JaNej

19. Kan du skapa och använda styckeformat (formatmallar)?
JaNej

20. Kan du skapa en automatisk innehållsförteckning?
JaNej

21. Vet du vad ett bokdokument är och hur man använder det i praktiken?
JaNej

22. Vet du hur varför man använder kerning och hur man gör det i InDesign?
JaNej

23. Kan du komma på minst tre oberoende sätt att placera ett antal objekt så att dom har lika långt avstånd mellan sig?
JaNej

Din epost (obligatorisk)