Kommunicera i media –  3 dagar

 

Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med att kommunicera i media. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 3 dagar får du möjlighet att lära dig mer om hur du kommunicerar bättre i media. Dagens kommunikation går allt snabbare och ställer höga krav på kommunikativ kompetens såväl i det verbala och visuella, samt i att övertyga och skapa förtroende för er och ert varumärke. Efter avslutad kurs har du den kunskap som krävs för att utforma en grundläggande kommunikation för ditt företag. Få fler besökare, kunder, affärer och kostnadseffektivt etablera och sprida dig i dina marknadsföringskanaler.

 

Målgrupp: Alla som vill jobba med sitt varumärke och sprida det på rätt sätt genom att kommunicera med era mål och visioner.

 

Företagskurser som ingår:

– Storytelling, 1 dag
– Skriva texter och pressreleaser, 1 dag
– Bild redaktör,  1 dag

 

Tid: 09:00-16:00

 

Pris kurspaket: 15.995 kr  Ordinarie pris: 18.785kr exkl moms

Knapp-boka

 

 

 

 

 

 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar helst med våra grafiska kurser i macmiljö. Internet finns tillgängligt för alla under kurserna. Kursböcker och diplom ingår också i samtliga kurser.

 

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi anordnar en kurs just efter era behov som vi  anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå. Hör av er till oss för mer information.

Storytelling +

Målgrupp: Alla som vill jobba med sitt varumärke och sprida det på rätt sätt genom att kommunicera med era mål och visioner.

 

Syfte: Att vara väl förberedd kan betyda skillnaden mellan att vända det negativa till något positivt och istället förmedla en gynnsam bild som kan stärka både förtroende och varumärke. Gör en story av din historia i företaget.

 

Kursinnehåll:

Vad varför och hur
• Introduktion: Vad är och kan storytell
• Metaforer och bildspråk
• Var hittar man berättelser – lyssna, söka och samla
• Olika syfte – olika berättarstrukturer och roller
• Affärsutveckling – befolka varumärke
• Design och storytelling
• Berättelser som kulturskapare

FÖRA UT
• Ledarskap och kommunikation – förändring och lärande
• Improvisation – interaktion och kreativ kommunikation

– Vad, varför och hur: Grunden till din historia
– Dramaturgi: Struktur för berättande
– Trovärdighet: Så skapar du relation med mottagaren
– Tydliga exempel på bra och dåligt berättande från reklam, film och sociala medier
–  Vårt ansvar för att berätta historier

Skriva texter / pressreleaser +

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som formulerar texter för tryck och webb i syfte att påverka. Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag. God publicitet kan stärka ett företags varumärke och bidra till att en organisation sätter dagordningen på sitt område. För att lyckas är det avgörande att kunna skriva så att man får genomslag i medierna. Vi vill sprida kunskaper om hur en nyhetsredaktion arbetar och vilka krav som ställs på en text för att den ska bli publicerad. Du kanske skriver själv eller handleder kollegor som skriver och vill utveckla din egen kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med texter som har en avsändare, ett tydligt budskap och en målgrupp.

 

Syfte: Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag.

 

Hur: Workshop kombinerar teori och praktiska övningar.

 

Kursinnehåll:

 • Skrivordning – man skriver inte en text i samma ordning som man läser den
 • Att skriva tydligt, kortfattat och slagkraftigt
 • Stil, ton och personlighet
 • Konsten att vara formell utan att vara högtravande
 • Skillnaden mellan informativa och övertygande (säljande) texter
 • Skillnaden mellan aktivt och passivt språk
 • Konsten att redigera
 • Skriva pressrealeaser
 • Skriva bloggar
 • Konsten att skriva mail
Kommunicera med bilder +

EN DEL BILDER KOMMUNICERAR, ANDRA SÄGER INGENTING ALLS. OCH ATT EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD ÄR EN GAMMAL SANNING – MEN ETT ORD KAN OCKSÅ FÖRÄNDRA HELA BILDEN. HÄR VISAR VI PÅ ATT RÄTT ORD OCH RÄTT BILD LYFTER DIN KOMMUNIKATION. VÅR VISUELLA KOMMUNIKATION PÅVERKAR OCKSÅ BILDEN AV OSS – VÅRT VARUMÄRKE. MEN HUR VÄLJER VI DEN RÄTTA OCH DEN BÄSTA BILDEN?
VI GÅR IGENOM BILDENS ROLL OCH FUNKTION I KOMMUNIKATION.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill hantera bilder för tryck och webb i syfte att påverka. Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag. God publicitet kan stärka ett företags varumärke och bidra till att en organisation sätter dagordningen på sitt område. Vill du lyckas så att du får genomslag i medierna.

 

Syfte: Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag

Hur: Workshop kombinerar teori och praktiska övningar

Kursinnehåll:

 • Värdet av att kommunicera med bilder
  Bildteori och bildkomposition – budskap och analys
  Bilder på webben – vad kan du göra själv och vad finns
  Fotografi, illustration eller rörlig bild
  Bli en bättre beställare – bildbrief, lagar/avtal
  Checklista bildredigering
  Arbeta fram din ”egen” bildpolicy

Schemakurs: Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Viss kursdokumentation och diplom ingår också i samtliga kurser.

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi anordnar en kurs just efter era behov och anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå. Hör av er till oss för mer information