Kursanmälan är bindande

 

Kurser och nätverk
Om du anmäler dig senast sex veckor före kursstart får du som stamkund 15 procent rabatt hos oss.
Stamkund är du om du har bokat 5 kurser hos oss.

Du anmäler dig enklast till våra utbildningar via webben. Du kan direkt på webben se att din anmälan
blivit registrerad och du får ett kvitto på att vi mottagit din anmälan direkt skickad via mejl.
Anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den.

En formell bokningsbekräftelse skickas ut per e-post när vi beslutat att genomföra utbildningen.
I bekräftelsen får du mer detaljer kring den aktuella utbildningen med exakta tider, plats och andra
praktiska detaljer. Faktura på avgiften skickas separat.

Vi rekommenderar att du bokar eventuell resa först när du fått den formella bokningsbekräftelsen.
Du står annars själv för eventuella kostnader som du bundit dig för.

Sista anmälningsdagen hittar du på kursbeskrivningen. Hör gärna av dig även efter sista anmälningsdagen
eftersom vi kan ha fått återbud och ha platser kvar. Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar
av datum respektive programpunkter.

 

Om du måste avboka:

Observera att vissa utbildningar undantas från dessa generella avbokningsvillkor, vilket alltid anges på
respektive utbildning på webben.

  • Avbokning senast fyra veckor före kursstart – full återbetalning
    Avbokning senast två veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
    Avbokning senare än två veckor före kursstart – ingen återbetalning

Observera att dessa bokningsvillkor ej gäller i de fall då anmälan är bindande. Du har dock alltid möjlighet
att överlåta din plats till en kollega.

 

Om vi måste avboka dig:

-Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal. I första hand väntar man in till annat
tillfälle eller byter kurs alternativt lämnar över platsen till någon annan i företaget. Vi står ej för eventuella
avbokningsavgifter vad gäller boende och transport om vi avbokat kursen 1 vecka innan kursdatum.
Deltagare avbokar själva boende och transport.

Vid händelser utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att för den specifika situationen vidta nödvändiga
åtgärder som t.ex. byte av kursdatum eller föreläsare utan att betala tillbaka kursavgiften. Vi står ej för eventuella
om- eller avbokningsavgifter vad gäller boende och transport. Deltagare om- eller avbokar själva boende och transport.

 

Kurser och seminarier med övernattning 
Vi har avtal med ett antal hotell. Om du behöver boka dig på en övernattning
så hör gärna av dig till oss för mer specifik information.

Frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan
så är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället
senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

 

Däremot kan vi ordna en kurs vid ett senare tillfälle eller så kan du överlåta kursen till en annan person i företaget.
Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att få en likadan kurs vid ett annat senare tillfälle. Detsamma gäller om
vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.