Kvalitetssäkring

 

Vi vill naturligtvis uppfylla alla era krav som leverantör. Därför gör vi allt vi kan så ni
ska bli nöjda med oss, vår leverans, support och genomförande.

 

Grunden i vårt företags kvalitetssäkring är att endast samarbeta med konsulter med lång
erfarenhet och goda referenser inom sitt område. Därför ska våra coacher och utbildare
ha varit verksamma i branschen i minst fem år.

Tillsammans hjälps vi åt att följa upp och utveckla kvaliteten i dem gemensamma och enskilda uppdragen.
Att leverera god kvalité är grunden för att vi ska få fortsatt förtroende från våra kunder. Kvalitetssäkrande
åtgärder och kvalitetsarbete har därför hög prioritet i vårt arbete. Vi jobbar enligt ISO 10015 processen.

 

 

Vid anpassad utbildning för hela företaget

 

Efter det första mötet med din utbildningsrådgivare tar vi reda på
era specifika utbildningsbehov där vi tar fram en nyckelfärdig plan
som omfattar det ni behöver:

Analys, idé med upplägg, utbildningsplan med gruppindelning, rätt lärare,

administration, logistik, kursmaterial, deltagarnas kursutvärdering, intyg och uppföljning.

 

Vi börjar med att göra en mindre inventering för att diskutera era önskemål.
Den kan innehålla följande tjänster:

  • Behovsbedömning
  • Inventering
  • Rekommenderad kursplan
  • Utförande

 

Är ni endast 1-2 personer som ska gå, ingår det i kursen. Rådgör med er
utbildningsrådgivare hos oss.
Är ni flera som vill gå men vet inte exakt vad, kan vi göra en större inventering.

 

Större inventering

Vill ni ha en större inventering, erbjuder vi självklart det också. Det är här vi kan göra en djupgående analys
av vad ni behöver. Ni kommer att få en kvalitetsmässig och kostnadseffektiv utbildningsåtgärd där vi bygger
på det ni redan kan. Denna typen av utbildning är praktisk främst för större grupper. Vi kan erbjuda vår tjänst
på plats hos er i mån av utbildningslokaler, annars går det lika bra i våra egna lokaler.

Förstudie, så går det till:
Genom en kunskapsinventering tar vi reda på vilken kunskapsnivå den enskilda medarbetaren har inom det
aktuella området. Denna nivå jämförs med organisationens/grupperingens behov och kunskapsmål/ -krav
som medarbetaren behöver nå för att på ett effektivt sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Planering
Utifrån resultatet av förstudien planeras utbildningen i samråd med er. Medarbetarna delas in i grupper och
passande kursdatum tas fram. Vi skapar en tidsbestämd utbildningsplan.

Utbildning/ Produktion
Vi ser till att utbildningen/ produktionsmålen uppfylls enligt överenskommelsen. På InfoMediaTech arbetar vi
efter en verklighetsnära pedagogik som bygger på en väl avvägd blandning av teori och övningar. 

Uppföljning
I uppföljningsfasen stämmer vi av att mål och förväntningar uppfyllts. All utbildning/produktion utvärderas via
enkäter/produktionsmöten med er (2 stycken ändringar ingår alltid i våra produktioner).

Vi avrapporterar till beställaren och stämmer av att såväl kunskapsmål som krav och förväntningar uppfyllts.

 

 

Vi bygger förtroende genom att vi är enkla att ha med att göra,
samt att vi håller en 
god dialog och service till våra kunder.