Webbredaktör – Kurspaket 5 dagar

I kurspaketet Webbredaktör lär du dig hur du installerar teman, hur du skapar bildgallerier och hur du hanterar formulär i WordPress. WordPress är ett populärt publiceringsverktyg som ger dig möjlighet att skapa egna webbsidor och bloggar. Eftersom du i kurspaketet även får kunskap om sökmotorsoptimering lär du dig även hur du kan arbeta strategiskt med att göra din webbplats eller blogg synlig för så många som möjligt.

Lär dig skriva för olika målgrupper och marknadsföring i sociala medier. Du lär dig hur en copywriter arbetar med sitt språk för att anpassa budskapet för målgruppen, hur du skriver slagkraftigt och skapar en strukturerad och välformulerad text. Du får även kunskap om hur olika sociala medier skiljer sig åt och hur en strategi för sociala medier kan byggas upp genomförande så att ni är förberedda på att kunna följa och påverka samtalen om det egna varumärket i sociala medier. Vi ser till att ni använder rätt kanaler för ändamålet för att ge bästa möjliga effekt.

 

Företagskurser som ingår:

WordPress steg 1 – 1 dag
WordPress steg 2 – 1 dag
Skriva texter som en copywriter – 1 dag
Webbstrategi och sociala medier – 1 dag
Content marketing – 1 dag

 

Tid: 09.00 – 16.00

 

Pris Kurspaket: 25.995 kr, Ordinare pris: 30.175 kr

 

Knapp-boka

 

 

 

 

 

 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar helst med våra grafiska kurser i macmiljö. Internet finns tillgängligt för alla under kurserna. Kursböcker och diplom ingår också i samtliga kurser.

 

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi kan även anordna en kurs just efter era behov som vi anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå. Hör av er till oss för mer information.

WordPress steg 1 +

WordPress är en av världens populäraste publiceringssystem som ofta används för att skapa bloggar men även för webbplatser. Med WordPress kan man enkelt lägga till texter, bilder, länkar och annat innehåll till sin webbplats. Programmet WordPress är Open Source, alltså helt kostnadsfritt.

 

Målgrupp: Kursen förbereder dig med ett helhetskoncept och grunderna inom WordPress. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med produktion av hemsidor och skapa kreativa webblösningar.

 

Syfte: Lär dig skapa professionella hemsidor för dina uppdrag. Kursen är fylld av spännande moment och kreativa övningar.

 

Kursinnehåll:

 • Intro till WordPress
 • Installation av WordPress
 • Administrationsverktyget
 • Skapa sidor och inlägg
 • Hämta och installera teman
 • Hämta och installera plug-ins
 • Serveruppgifter/ databasuppgifter
 • Göra backup på WordPress
 • Sökmotorsoptimering

 

Ordinarie pris: 5.195kr

 

WordPress steg 2 +

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med produktion av hemsidor och skapa kreativa webblösningar. För dig som vill ta dig vidare med WordPress och lära dig att bygga egna teman och egna mallar. Förkunskaper i WordPress steg 1 är en fördel.

 

Syfte: Lär dig skapa professionella hemsidor för dina uppdrag. Kursen är fylld av spännande moment och kreativa övningar.

 

Kursinnehåll:

 • Intro till WordPress
 • Genomgång av filer som används i teman
 • Sökoptimering
 • Bildgallerier
 • Inkoppling av externa tjänster som Facebook, Twitter mm
 • Bildhantering
 • Arbeta med teman
 • Sidmallar i teman
 • Formulärhantering

 

Ordinarie pris: 5.495 kr

Skriva texter som en copywriter +

Dagens kommunikation går allt snabbare och ställer höga krav på kommunikativ kompetens såväl i det verbala som det visuella.

Skriva texter som en copywriter: En konst, teknik och ett hantverk för att kunna hantera det skrivna ordet bättre, övertyga och skapa förtroende för er och ert varumärke. Läraren är en copywriter som lär ut tips och trix.

 

Målgrupp: Den vänder sig till främst till dig som arbetar med reklamkampanjer och säljande texter på reklambyrå, inhousebyrå, webbredaktion eller marknadsavdelning.

 

Syfte: Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag.

 

Hur: Workshop kombinerar teori och praktiska övningar. Föreläsning, gruppdiskussion och skrivövningar. Ta gärna med dig textmaterial från din egen organisation.

 

Kursinnehåll: Hur jobbar en copywriter?

 • Skrivordning – man skriver inte en text i samma ordning som man läser den
 • Att skriva tydligt, kortfattat, slagkraftigt
 • Att använda språket på rätt sätt
 • Skriva för olika målgrupper
 • Checklista för en bra text
 • Skillnaden mellan informativa och övertygande (säljande) texter
 • Konsten att redigera
 • Skrivövningar med direkt respons
 • Egna övningar, läraren är en verksam och duktig copywriter i branschen

 

Ordinarie pris: 5.695 kr

Webbstrategi och sociala medier +

Detta är en kurs för dig som vill ha kunskap och verktyg för att ta fram en webb-strategi för ditt företag, med varumärkets story och värden som grund. Du vill förstå möjligheterna med att ha en strategisk plan för företagets närvaro på webben, och du vill ha verktyg och modeller som går att tillämpa på ditt eget företag och varumärke.

Förmodligen har du en ledande position på företaget eller ett övergripande kommunikationsansvar. Kursen passar både små och stora företag och de modeller vi jobbar med kan tillämpas på såväl nystartade som väletablerade företag eller organisationer.

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med strategi på webben.

 

Syfte: Lär dig med rätt strategimodeller och med rätt tänk från början.

 

Kursinnehåll:

Del 1:
Utgår vi från ett exempelföretag och tar oss steg för steg igenom detta företags strategiska plattform.
Målet är att förstå innebörden av begrepp som kärnvärden, konkurrensfördelar, positionering mm.

 

Del 2:
Vi går igenom innehållet i en webb-strategi. Vi pratar om hur man bygger upp en strategi för sin digitala närvaro,
hur man tänker strategiskt kring digitala medieval, sociala medier och vilka delar som bör finnas med i den övergripande
webbstrategin.
Till sist tillämpar vi våra nya kunskaper i en workshop där ni jobbar tillsammans för att applicera exempelföretagets värden
och målsättningar och ta fram en enkel webbstrategi för detta företag.

 

Under kursen kommer vi även att beröra ämnen som contentdevelopment, d v s kunskap, metoder och hjälpmedel för utveckling
av kommunikationen i de digitala och sociala kanalerna.

 

Ordinarie pris: 5.995kr

Content marketing +

Vill ni hitta ett bra sätt att öka försäljningen? Vill lära marknadsavdelningen om de nya möjligheterna till ökade intäkter som Content marketing innebär. Vill ha nya idéer om hur man kan marknadsföra sin webbplats, sina sociala medier, digital media och vill lära sig synas på sökmotorerna.

 

content-marketing

Syfte: Utveckla företagets kunnande om innehållsmarknadsföring med inriktning på strategier, innehåll, branded content, sökoptimering och PPC.

 

Kursinnehåll:

Vi går igenom hur man på bästa sätt kan sprida sin info och kommunikation i olika digitala kanaler. Planera och utföra annonskampanjer i sökmotorer, innehållsnätverk, vi går igenom strategier och tankesätt på förmiddagen.

På eftermiddagen jobbar vi med ert eget material som ni kan ta med er eller ett case.

 • Webben hur du optimerar och skriver bra content
 • SEO/ PPC – Planera och utföra annonskampanjer i sökmotorer, innehållsnätverk
 • Sociala medier
 • Innehålls- och spridningsstrategi
 • Branded content
 • Tips och trix

Med denna kurs får du lära dig alla grunderna och kan direkt påbörja arbeta med din innehållsmarknadsföring. Under
utbildningen lär du dig att göra analyser, hur en sökmotor rankar webbplatser, vilka parametrar som är viktiga att känna till,
vilka fallgropar som finns och mycket mer.

 

Ordinarie pris: 7.995kr