Webbanalys för året som gick

Det är sällan företag idag faktiskt mäter vad de vill få ut av sin närvaro i sociala och digitala medier. Istället för att mäta effekten används ofta lättillgänglig statistik som antal likes, retweets eller följare. Men vad säger det, egentligen?

För att mätningen ska ha ett värde behöver man göra en djupare analys. Och framför allt behöver man veta vad man ska mäta – och varför.

Gör en webbanalys och knyt ihop året som har varit, vi hjälper dig ring oss idag 0707-10 90 00 eller boka ett besök med oss
https://www.infomediatech.com/kontakta-oss-2/