Vad innebär ny kunskap för företaget?

Konsten att förstå kunskap…

ee14d0ae000a172dcc9229b29457bdd2_Untitled2960x183 (1)

Konsten att förstå kunskap…

Idag är utbildningar ett hett ämne, något som den yngre generationen har visat stort intresse för och väckt till liv en ny längtan för lärdom och utveckling.
Det är en friskvind bland så många som hellre väljer att följa sina rutiner för att undvika risker i allra största mån. Vilket är förståeligt eftersom arbetsmarknaden är mer instabil idag än vad den var innan, allting handlar om överlevnad. Dock kan rädslan för förändring leda till att ens egen utveckling och potential avstannar tillsammans med företaget. Speciellt när ny teknik kommer ut varje år, vilket är ett skrämselmoment för dem flesta företagen. Det är omöjligt att sitta stabilt i en svajande båt, men vi hoppas att vi kan bli er ”flytväst” med hjälp av våra utbildningar – allt för att du ska känna dig mer bekväm på okända internet hav.

statistik

Internet är här för att stanna, ta bara en titt på denna statistisk baserad på en undersökning om svenskarna och internet på jobbet.

Utbildning är viktigt för att öka företagets kompetensnivå vilket i tur gör företaget mer konkurrenskraftigt och attraktivt. Genom att ständigt förse sina medarbetare med den rätta kunskapen ser man till att vara ledande på marknaden, framförallt om man är bland dem första att implementera ett nytt system – eller ny titel. Detta är en ”risk” som är värd att investera i, hellre utbilda personalen än att starta en ny rekryteringsprocess som kostar pengar och är tidskrävande. Dessutom sköts arbetsuppgifterna bättre och ny teknik samt metoder kan faktiskt komma till användning då medarbetarna förstår hur dem ska hanteras.

Nya trender uppkommer varje dag, in med det nya och ut med det gamla. Med dessa trender följer nya kompetensområden och för att kunna möta dessa kriterier krävs det att man utbildar sina medarbetare vidare. Detta höjer även säljarnas självkänsla när de ska bege sig ut på ett kundmöte, att de har möjligheten att kontra argument som de inte kunnat göra tidigare, vilket även leder till ökad motivation i sitt arbete. Säljarna kan på så vis prioritera relevanta leads och marknadsavdelningen kan optimera sin marknadsföring.

Som chef får man även en större förståelse för personalens kunskapsnivå och i vilka områden dessa personer behöver förbättra sig inom innan misstag begås och kunder förloras. Som ett större företag är det svårt att hålla koll på alla inom sin organisation men med hjälp av skräddarsydda undervisningar får man en bättre personlig kontakt. Att bygga och förstärka relationer sinsemellan ger en mer avslappnad miljö på kontoret vilket gynnar den mentala hälsan och kan sänka stressnivåerna som ofta blir allt för höga.

Namnlös.pngUtbildningar utvecklar ens förmåga att bygga relationer mellan chef och kollega.

Det finns många företag därute som finner det svårt att marknadsföra sig på rätt sätt och att använda sina verktyg smidigt. Vilka kanaler ska prioriteras? Ska det ske via sociala medier, influencers eller copy? Dem flesta vill köra ett hopkok av allt som internet har att erbjuda, men detta blir sällan snyggt eller praktiskt. Självklart går detta att lösa genom att rekrytera fler huvuden, men varför inte ta chansen att höja kompetensen för din avdelning?

Sammanfattningsvis innebär ny kunskap för ens företag följande:

  • Det väcker intresse med ny kompetens
  • En långsiktig investering
  • Utbildning kan främja företagets tillväxt
  • Företaget blir mer konkurrenskraftigt
  • Trenderna är lättare att följa och implementera
  • Det är mer kostnadseffektivt och tidsbesparande att utbilda nuvarande personal än att påbörja en ny rekryteringsprocess
  • Personalen blir mer självsäkra och motiverade samt att cheferna får bättre koll på var i sin utveckling personalen befinner sig
  • Viktigast av allt; otränade kollegor är oftast ineffektiva och begår misstag mer frekvent än någon som är utbildad inom ämnet

Affärsmål bestämmer destinationen, kunskap styr båten.

Kolla in våra utbildningar idag!

www.infomediatech.com