Vad är nudging

Nudging är effektivt när man vill påverka personer som ligger i marginalen – de som egentligen håller med om något men behöver påminnas i vardagen.
Innan man börjar nudga måste man känna sin målgrupp. För att till exempel påverka folk att äta mer vegetariskt hemma behöver man veta varför de köper kött idag.

a) Gammal vana, och att dem inte tänker på andra alternativ?
b) Att de glömmer bort det när dem är i mataffären?
c) Dem har en stark uppfattning att en måltid ska bestå av kött?

Nudging handlar inte om att påverka attityder utan beteenden.

 

Gå utbildning så du lär dig hur du ska kunna påverka/ övertyga dina kunder.

Nudging, påverka din målgrupp