Att kommunikation gör skillnad är inte nytt, men hur skapas god kommunikation ?

  Nyckeln till en framgångsrik kommunikation handlar således om tydlighet. -Varför gör vi på detta viset? Det är precis så som rumpnissarna säger. Folk som begriper varför, kan ta ställning och agera. Man behöver inte gilla situationen, men förstår man varför läget ser ut som det gör kan man ändå agera. Olika informationskanaler lämpar sig naturligtvis för olika slags information. kommunikation   Framgång handlar om människor. Människor som är ambassadörer för sin arbetsplats i alla ”sanningens ögonblick”. Den interna kommunikationen har fått en ökad betydelse i en föränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för den externa bilden av varumärket. Den interna berättelsen om vart företaget är på väg och står för behöver stämma överens med den externa bilden. Det är först då det blir trovärdigt.

Kommunikation i ledarskapbild_eksalj I många situationer är förmågan att kommunicera avgörande för hur resultatet skall bli. När kommunikationen inte fungerar uppstår lätt missförstånd och vantrivsel, samarbetet blir sämre och projekt havererar. Både internt och externt börjar organisationen uppfattas som otydlig och ostrukturerad. Kort sagt – energin går åt till fel frågor och resultaten sjunker.

 

Men det kan vara tvärtom när kommunikationen fungerar effektivt. Tydlighet leder till effektivt samarbete i smått och stort och till bättre trivsel på arbetsplatsen.

Här följer en del av våra utbildningar inom området Vi kan även anordna konsulter, seminarier, workshops och ”justintime”utbildning och utveckling140410-light-bulb_555x370px_cutout_webb

Kontakta oss gärna för rådgivning