Tips för en bra hemsida

  1. Prioritera hemsidan

Lägg mycket tid och kraft på att löpande utveckla och förbättra hemsidan. En hemsida blir aldrig klar
och det tar tid att arbeta fram strukturer och format.

  1. Bestäm syftet

Definiera ett tydligt övergripande syfte med hemsidan, till exempel att bygga varumärket som
arbetsgivare, sälja era tjänster eller bilda opinion. Hemsidans syfte avgör målgrupp och budskap.

  1. Anpassa till målgruppen

Tänk på ert viktigaste syfte när ni skapar hemsidan och testkör den på målgruppen. Genom att utgå
från målgruppens behov kan ni lättare prioritera och välja bort innehåll.

  1. Uppmana till handling

Tänk igenom vad ni vill att besökaren ska göra på varje sida och ge en tydlig uppmaning till
handling. På så sätt kan ni styra besökaren mot hemsidans övergripande syfte.

  1. Håll strukturen enkel

Se till att hemsidan är lätt att klicka sig runt på, med lagom många sektioner och rubriker.
Besökaren tröttnar lätt på en svårnavigerad sajt.