Alla pratar om content marketing. Fler och fler varumärken/ företag inser att deras story är deras viktigaste resurs. Relevant, trovärdigt och kunskapsbyggande innehåll som kunden har nytta och inspireras av. Det är ett av dagens kraftfullaste verktyg för att fånga sin målgrupp och behålla den...

Det blir allt viktigare att kunna mäta och följa upp sina investeringar på Internet. Genom att använda sig av Google Analytics kan man på ett enkelt och lätt sätt se vad som händer på din hemsida, var och vad användare söker på för att hitta...