Strategier

Här kommer några tips för dig att jobba med helt eller delvis

Utvärdera nuläget Hur gjorde dina projekt eller din organisation ifrån sig? Jämfört med förra året? Inträffade någon speciell händelse under året som påverkade er verksamhet? Om ja, vad? Var de unika för ditt team, din bransch eller ditt företag? Var det någon satsning som fungerade särskilt bra eller särskilt dåligt?kompass Om ja, vad skulle du vilja ändra? Vad kan du göra annorlunda för att vara bättre förberedd i framtiden?

Förstå din målgrupp Förändrades ditt kundunderlag under förra året? Hur har din målgrupp utvecklats? Behöver du hitta nya källor för att bredda kundunderlaget? Använder du rätt kanaler för att lyssna på dina kunder? Om ja, vad säger de om dig, och till dig? Hur planerar du att utveckla kommunikationen året? Uppskatta vad dina kunder och din målgrupp förväntar sig av dig under det kommande året. Kommer du att kunna möte deras förväntningar? Hur planerar du att belöna dina bästa kunder under året?

Överlev konkurrensen Vilka är de stora ekonomiska och politiska trenderna inför året? Hur kommer de att påverka dig? Vad förutspår experterna i din bransch inför året? Hur står du dig jämfört med dina största konkurrenter? Är några nya konkurrenter på väg in på marknaden? Kom ihåg att konkurrens inte bara kommer ifrån liknande företag utan också från företag som lanserar produkter som förändrar branschen.

Justera din produkt/tjänst för att möta efterfrågan Kräver förändringar i ditt kundunderlag och dina kunders behov att du också förändrar din produkt eller tjänst? Behöver din produkt eller tjänst förändras för att möta nykommen eller kommande teknik? Planerar du förändringar i ditt utbud under året?

Utveckla din marknadsföringsplan
  1. Vilka är dina marknadsföringsstrategier och hur samspelar de med sin organisations övergripande mål?
  2. Hur planerar du att utveckla er sajt och andra ägda kanaler för att möta önskemål och behov under året?
  3. Är dina taktiska planer för enskild kanaler integrerad med din marknadsförings-strategi i övrigt?

Gör en webbanalys hos oss för att ta reda på vad du står idag med din hemsida!