Strategier

Vi står här idag, men vill stå där imorgon. Vi vill utveckla en del i företaget. Hur går vi tillväga?

 

Det gäller att tänka igenom sina egna och konkurrenternas drag i flera steg framåt.  Du behöver ha ett helhetsperspektiv för att se hur du ska göra för att dem olika delarna ska passa ihop. Ni kanske behöver hjälp med ert varumärke, brand book, mål och vision eller kommunikationsstrategi.

 

Genom att stanna upp, sitta ner och grundligt diskutera och fundera kring er målgrupp, era målsättningar och mätningar av era insatser blir arbetet med ex sociala medier både roligare och mer meningsfullt – men framför allt skapar det förutsättningar för bättre resultat. Ett strategiskt arbete kräver att man utmanar sig och kartlägga varumärket er målgrupp/kund och era affärsmål.

 

En innehållsstrategi kan se ut på olika sätt, eftersom den skräddarsys efter dina mål och din verksamhets närvaro online. Strategin kan bland annat innehålla svar på frågeställningar kring målgrupper, vilka ämnen som ska tas upp i innehållet, kanaler för publicering, tonalitet och omfattning. Ungefär så här.

  • Första måste ni tänka igenom vem på  företaget som ska arbeta med innehållsstrategin. Marknadschefen är ett bra val, men även någon med förståelse för säljprocessen och insikt i kundperspektivet kan vara bra för uppdraget.
  • Nästa steg är att sätta upp mål för arbetet. Några exempel är att generera leads, bygga varumärkeskännedom och behålla existerande kunder.
  • Att känna din målgrupp är en förutsättning för att skapa bra innehåll. Börja med att se över vilka grupper som genererar bra försäljning idag.
  • Vilket innehåll ska ni ha? Innehåll ska tillföra värde för din målgrupp och göra det enklare att ta sig vidare i köpresan. Att ha en konsekvent ton, design och form är en fördel

Vi kan jobba med detta i olika former:

Workshops
Utbildning
Seminarier
Strategier
Konsulttimmar

 

 

Varumärkesstrategier
Marknadsstrategier för Sociala Medier
traditionella medier som exempelvis webb- grafisk-och kommunikationsstrategi.
Innehållsstrategier

 

Du kanske behöver en webbanalys till ditt företag där vi analyserar hur din webb mår för att du ska kunna jobba strategiskt med den framöver