Storytelling

Att skapa en berättelse för att på så sätt göra något lättare att komma ihåg är en gammal vana bland människor över hela världen. Mycket av det vi idag kallar sagor, fabler och så vidare är berättelser som kommit till för att lära ut något eller förstås för att underhålla.

Storytelling går ut på att göra en berättelse runt något, en dramatisk beskrivning. Det är vanligt att berättelser innehåller välkända typer – hjälten från enkla omständigheter som blivit stor – men det kan även vara mycket enkla berättelser om händelser eller saker. Det viktigaste att komma ihåg är att det ska sätta människor i fokus, deras liv och upplevelser.

Nästa utbildning i Storytelling går den 28/ 8 i Malmö

https://www.infomediatech.com/kurser/storytelling-3/

 

Ingår även i vårt populära kurspaket

Social Media Marketing

Kurser som ingår:

Sociala Medier  – 1 dag
Facebook redaktör inkl Instagram – 1 dag
Webbstrategi och sociala medier – 1 dag
Storytelling – 1 dag

Tid: 09:00-16:00

Pris kurspaket: 19.995 kr Ordinarie pris: 24.780 kr