Seminarie hos Företagarna i Svedala 22/ 11

Den 22/ 11 kommer vi att hålla seminarie i Svedala 18.00- 20.00

Kristos Disha från InfoMediaTech återkommer och lär dig hur du framgångsrikt kan jobba som Facebook redaktör.
Få fler besökare, kunder och affärer och samtidigt kostnadseffektivt både etablera och sprida dig i dessa
sociala marknadsföringskanaler.

Innehåll: 
Vilka är de strategiska fördelarna med en Facebook-sida och vilken plats/funktion sidan har i företagets sociala mediastrategi. Vi går kort igenom hur man gör lämpliga kopplingar mellan sidan och ditt personliga konto (aktuellt för mindre företag). Vi tar oss igenom grundinställningarna och pratar om kopplingar till andra sociala kanaler som Instagram, Hashtags och hur du hanterar din innehåll på din Facebook sida.

Efter denna genomgång kommer du ha en rad idéer till hur du kan driva mer trafik till din Facebooksida med bra innehåll och bra strategi samt hur du kopplar din Instagram till ditt Facebook konto