Projekt i Lidköping

campuslidkoping_bg

Ett till InfoMediaTech projekt!

Vi var i Lidköpings campus och utbildade inom Google Analytics.
Efter kursen alla tag Google certifiering examen där 27 utav 33 deltagarna blev certifierad på första gång!
Nedan hittar ni lite information om kursen.

unnamed (2)

Kursmål

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om mätning och analys av digitala
kommunikationsinsatser samt om uppföljning, utvärdering, visualisering av analyser och rapportskrivning.
Den studerande ska ha färdigheter i att mäta trafik, engagemang, spridning och effekt i digitala kanaler.
Den studerande ska ha kompetenser för att prioritera, motivera och förklara digitala satsningar avseende
innehåll och teknik med hjälp av data samt påvisa ekonomisk nytta.

Kursinnehåll

-Mäta och analysera digitala kommunikationsinsatser.
-Metoder och verktyg för att löpande utvärdera ett varumärkes digitala närvaro.
-Rapportskrivning om vad de digitala insatserna har resulterat i för företaget, kampanjernas effekter både vad gäller kvantitet och kvalitet samt digital ROI och mätning av digitala ekosystem.
-Visualisera analyser och rapporter på ett professionellt sätt.
-Analysera de digitala och sociala medierna, exempelvis Google Analytics, Twitter, Instagram, Facebook och YouTube.
-Mäta trafik, engagemang, spridning och effekt i digitala kanaler.
-Förstå och optimera närvaron i trafikdrivande initiativ som sökmotorer och nyhetsbrev.