Planera din trycksak

Trycksaker – förberedelse och planering

Textinnehåll

Gör färdigt texten så långt det är möjligttrycksaker

Bildinnehåll

Samla ihop det bildmaterial du tänkt ha med i trycksaken och fundera över om det är komplett samt om bildfilerna uppfyller alla krav för tryck.

Om du behöver hjälp av fotograf för att få egna bilder kan du höra av dig till oss som har fotografer

Struktur och layout

Om du ska göra ett dokument med flera sidor är det en god idé att lägga upp ett ”grid” för din layout som du sen följer i möjligaste mån. Du gör alltså ett ”rutmönster” som du sen håller dig till vid placering av text och bilder. Det här gör man för att få ett enhetligt intryck på trycksaken.

Du behöver också tänka vilka bilder som ska höra ihop med vilken text etc vid planeringen av din layout. Tänk också på att avsätta plats för innehållsförteckning och liknande.

Typ av trycksak

Beroende på innehållet, målgruppen och användningsområdet behöver du tänka ut vilken typ av trycksak du ska göra. Om det ska vara en broschyr – vilket format ska det vara etc.
Vad skulle kunna tilltala målgruppen?
Användningsområde – finns det krav på att trycksaken ska vara praktisk att använda på olika sätt.
Behöver den vara skyddad mot nötning och fukt etc?

Tänk på de olika betydelserna av orden ”sida”, ”blad” och ”ark” när du planerar din trycksak och i kommunikationen med tex tryckeriet. En 4-sidig folder i A5-format är alltså ett A4-ark som vikes på mitten och där varje blad är A5. Varje blad har 2 sidor.

Pappersval

Det första man bör göra när man ska välja papper är att koppla valet till själva målet med trycksaken. Papper är ju ett medium och därför även en viktig del av budskapet och kommunikationen. Tänk på att att ange/diskutera pappersval i kommunikationen med tryckeriet.

Frågor som är bra att tänka över:

Uppmärksamhet:

Kan jag, med hjälp av papperet, få trycksaken att sticka ut mer från mängden ?
Tjänar det vårt syfte ?
Ska jag använda en blandning av olika typer av papper i trycksaken för att skapa spännande kontraster som gör intryck på mottagaren ?

Budskap:

Kan jag förstärka trycksakens budskap och göra den ännu mer trovärdiga genom ett genomtänkt pappersval ?

Image:

Kan jag bidra till företagets image genom att välja ett visst papper ?

 

Vilka pappersegenskaper är viktigast?

Inget papper har alla fördelar. Det gäller att välja vilka egenskaper som är viktigast för respektive trycksak. Här är en checklista över elva viktiga egenskaper:

 • Papperets utseende och känsla
 • Bildtryck (vilken typ av bilder papperet lämpar sig för)
 • Färgåtergivning
 • Läsbarhet
 • Opacitet
 • Format
 • Efterbearbetning
 • Kostnad och upplaga
 • Vikt- och distributionskostnader
 • Livslängd
 • Miljö

Om du är osäker på trycktekniska termer kan den här artikeln hjälpa dig i kommunikationen med tryckeri och grafisk formgivare. Att vara korrekt och tydlig minimerar risken för kostsamma missförstånd.

Ark

Består av 2 sidor (tills det viks och blir en folder med flera sidor)

Blad

Består alltid av 2 sidor

Folder

Består vanligen av 4 (kan vara fler sidor sidor, typ dragspel) och är falsad (vikt).

Broschyr

Består av minst 8 sidor och oftast inte mer än 64 sidor, den är klammerhäftad eller inbunden och sidantalet är alltid jämnt delbart med 4.

Upplaga

Antalet exemplar av trycksaken.

Format

Anges alltid i Bredd * Höjd i millimeter.

Omfång

Antal sidor trycksaken innehåller. (Man kan även specifisera omfång för omslag och inlaga.)

Omslag

Trycksakens omslag (om det gäller fler än 4 sidor). Här anges papperskvalité med ytvikt samt färger.

Inlaga

Alla sidor innanför omslaget. Här anges papperskvalité med ytvikt samt färger.