Ny kurs -Jobba med ditt varumärke

Varumärket är bärare av ett företags och dess produkters image och goodwill. Utvecklingen går snabbt varför det finns stort behov av att vårda och utveckla varumärkets funktion för företag och dess produkter och budskap. Varumärkets funktion som värdeskapare, hot som finns, hur värderar man sitt varumärke

Målgrupp: Kursen syftar till att ge större insikt och självförtroende i funktionen i det egna företagets varumärket.

Syfte: Att få ut sitt budskap är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag

Se kursstarter på schemat eller under utbildnngar