Ny kurs hos InfoMediaTech

Vi har gjort en ny kurs som heter Digitala strategier i ett led av att
vi jobbar med effektiva medier och vi brinner för att lära ut hur man
kan jobba och bygga strukturer för detta

Digitala Strategier

Den digitala transformationen är en mycket viktig del i alla verksamheters digitala verklighet och framtid. Digital transformation är den energi som driver affärerna från teknik och affärsmodeller till att engagera användare utifrån innehåll och upplevelse genom alla digitala kanaler. Utmaningen är att kommunicera på rätt sätt och att använda tekniken som en möjliggörare för kommunikation.

Något som är viktigt att inse är att det är en resa som inte tar slut. Man kan inte angripa detta genom att planera och utföra. Man måste arbeta iterativt och kontinuerligt förändra sin strategi utifrån vad som händer på marknaden utifrån trender samt anpassa utifrån hur målgrupperna anpassar och anammar den digitala transformationen. Man kan säga att vi går mot experimenterande och innovation, med testning och mätning som främsta verktyg.

Största utmaningen kommer alltid att vara kultur, vi måste lära oss att hantera förändring på ett lämpligt sätt och att politik, ego, karriär, individuella agendor och andra ”hot” alltid kommer att gå före en strategi. Ace Wilder representerar detta utmärkt i sin nya låt ”Busy doing nothing”, där nothing är så viktigt för de som inte vill förändra och skapa förutsättningar för framtiden. De digitala ledarna måste våga ta risker och släppa fram anställda med passion, engagemang och innovation i generna och det är dem som kommer att leda framtidens organisationer genom kontinuerlig förändring.

En annan utmaning brukar vara relationen mellan IT och Marknad. IT-intensiva organisationer har ofta transformerats från att IT har tagit de stora besluten till att Marknad tar det stora besluten och att IT får acceptera dessa