Några innehållstrender för Sociala medier 2020

 

1. Sälj globalt men marknadsför lokalt.

2. Ta reda på mer om användarna för att skapa möjlighet att anpassa innehållet.

3. Nu kommer VR och AR att slå igenom ordentligt. Facebook Canvas och Facebook 360 blir viktigare plattformar.

4. Video ännu mera video

5. Influencers, ännu mera influencers

 

nedan exempel på Facebook canvas