Näringslivsdagen på IHM business school

InfoMediaTech medverkade på IHM Business näringslivsdag 12/ 10 för att fånga upp unga

förmågor inom branschen sälj, till LIA, praktik och senare kanske även anställning

VI tackar för att vi fick komma och vi hade en hel del intressanta möten på skolan

ihm ihm2