Media och presentationsteknik

..hos InfoMediaTech

Patrik Karlsson med nästan 20 år och ungefär 500 produktioner framför
och bakom kameran bakom sig delar han med sig av mängder av goda
och dåliga erfarenheter.

Idag kan det upplevas som nästan ofrånkomligt att
inte kommunicera med rörliga bilder såväl internt
inom den större organisationen som externt med
sina kunder via exempelvis sociala medier eller
reklamfilm. Det tvingar många av oss att vara framför
kameran utan att kanske känna oss helt bekväma med det.

Utbildningen Media och presentationsteknik ger er verktyg att skapa en bra
och naturlig relation med kameran så att den inte behöver upplevas som en
fiende utan istället blir ett naturligt verktyg i ert kommunikationsarbete.

Målgrupp: Ni som redan är igång med eller som står i begrepp att arbeta med rörlig media.
Du arbetar i ledningen i en större, multinationell organisation eller är fåmansföretagare som
vill nå ut till, hålla en god kontakt med och öka din  kundkrets. Och såklart alla ni där emellan.

Syfte: Att ge er lättförståeliga verktyg ni kan ta med er både inför och till varje inspelning ni gör.
Att ge er bättre förutsättningar för att den investering ni gör med rörlig media också resulterar i
en god ROI (return of investment) både i fråga om ekonomi och förtroende.

För innehåll i kursen