Margit gör LIA hos IMT

Mitt namn är Margit och jag kommer från IHM Business School här i Malmö och studerar
Account Manager Digital Solutions. Jag kommer ha min LIA (praktik) här på InfoMediaTech
under v 6- 15.  

Jag ser fram emot att göra min arbetspraktik på InfoMediaTech för precis som IMT så är min vision
att arbeta med glädje och entusiasm. 
Jag vill vara med och bidra till förändring och
utveckling både på individnivå 
och företagsnivå. Jag drivs av att skapa kontakter med
nya människor men också att vårda långvariga relationer. 

Jag är säker på att jag kommer lämna InfoMediaTech med mycket erfarenhet som
jag kommer bära med mig under hela min karriär.

Margit Pettersson

Vi välkomnar Margit och hoppas hon ska trivas hos oss

InfoMediaTech -IMT