Webbstrategi och Sociala Medier

Datum Tid Plats Ingår i kurspaket
29 jan, 2020 09:00 - 16:00 Malmö
Detta är en kurs för dig som vill ha kunskap och verktyg för att ta fram en webbstrategi för ditt företag, med varumärkets story och värden som grund. Du vill förstå möjligheterna med att ha en strategisk plan för företagets närvaro på webben, och du vill ha verktyg och modeller som går att tillämpa på ditt eget företag och varumärke.

Förmodligen har du en ledande position på företaget eller ett övergripande kommunikationsansvar. Kursen passar både
små och stora företag och de modeller vi jobbar med kan tillämpas på såväl nystartade som väletablerade företag eller organisationer.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med strategi på webben

Syfte: Lär dig med rätt strategimodeller och med rätt tänk från början

Kursinnehåll:

I del ett:
Utgår vi från ett exempelföretag och tar oss steg för steg igenom detta företags strategiska plattform.
Målet är att förstå innebörden av begrepp som:

  • kärnvärden
    konkurrensfördelar
    positionering mm

I del två:
går vi igenom innehållet i en webbstrategi.
Vi pratar om hur man bygger upp en strategi för sin digitala närvaro
-hur man tänker strategiskt kring digitala medieval
– sociala medier och vilka delar som bör finnas med i den övergripande webbstrategin.
Till sist tillämpar vi våra nya kunskaper i en workshop där ni jobbar tillsammans för att applicera exempelföretagets värden och målsättningar och ta fram en enkel webbstrategi för detta företag eller handson med ert eget företag.

Under kursen kommer vi även att beröra ämnen som contentdevelopment, d v s kunskap, metoder och hjälpmedel för utveckling av kommunikationen i de digitala och sociala kanalerna.

Boka

Bokningen är stängd för denna utbildning.