PowerPivot för Excel

Datum Tid Plats Ingår i kurspaket
18 mar, 2016 09:00 - 16:00 Malmö

powerpivot-icon

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för en mer avancerad datamodellering

Målgrupp:

Denna kurs är till för dig som vill förstå och själv kunna skapa egna avancerade statistiska rapporter baserat på stora datamängder med hjälp av PowerPivot i Excel 2013. Du behöver nu bara använda vanliga Excel och PowerPivot för att kunna skapa rapporter som tidigare krävde programmering i VBA eller SQL-kunskaper.

Syfte:  Efter utbildningen ska du kunna skapa skapa avancerade statistiska rapporter

Kursinnehåll

Hantera Excel-tabeller
• Listhantering
• Tabellverktyget

Hantera Pivottabell rapporter
• Nivå indelning
• Gruppering
• Beräkningar
• Filtrering

Läsa in extern data
• Länkade tabeller

Hantera PowerPivot rapporter
• Databaskopplingar
• Beräkningar
• Filtrering
• Tekniska kolumner
• Beräknad kolumn
• Uppslagstabeller

Beräknade Mått
• Rad urval och Filter urval

DAX formler
• Hantera datum
• Procenträkning
• Datatyper

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi anordnar en kurs just efter era behov och anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå om ni är flera. Hör av er till oss för mer information  

Boka

Bokningen är stängd för denna utbildning.