Nudging, påverka din målgrupp

Datum Tid Plats Ingår i kurspaket
4 Dec, 2019 09:00 - 16:00 Malmö

Vill ni hitta ett bra sätt att öka försäljningen? Vill lära marknadsavdelningen om de nya möjligheterna till ökade intäkter som Nudging innebär. Denna utbildning handlar om hur du gör för att jobba med Nudging. Du får lära dig hur du tar fram beteende- och ekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging.

Syfte: Att du som deltagare ska få kunskaper i hur du kan arbeta med Nudging med så bra resultat som möjligt.

Kursinnehåll:

Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i våra beslut i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter ligger till grund för en allt mer uppmärksammad gren inom beteendeekonomin som kallas nudging. Det kan exempelvis handla om att få individer att stanna upp och tänka igenom annars rutinmässiga val, eller olika sätt att presentera information för att uppnå större beteendeförändring i olika sammanhang. I den här kursen kommer du lära dig att identifiera vilka underliggande faktorer som påverkar hur vi tar beslut

 

 • – Beteendevetenskapens grunder och begrepp så som kognitiv snedvridning, begränsad rationalitet, beslutsarkitektur och kontrollerade experiment
  –  Vad är  Nudging och var den kommer ifrån
  – Verktyg och metoder för att arbeta med nudging
  –  Typiska beteendebarriärer som undermedvetet påverkar våra beslut
  –  Hur du designar användarmiljöer som ger ett önskat beteende
  –  Använda nudging i din kommunikation
  –  Hur du testar/utvärderar om en nudge fungerar
  –  Bra kampanjer och mindre bra
 • –  Prova på att göra en egen kampanj
  –  Tips

 

Schemakurs: Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Viss kursdokumentation och diplom ingår också i samtliga kurser.

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi anordnar en kurs just efter era behov och anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå. Hör av er till oss för mer information

Vi kan även skräddarsy efter era behov

Boka

Bokningen är stängd för denna utbildning.