Kommunicera i media – Kurspaket 4 dagar

 

Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med att kommunicera i media. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar får du möjlighet att lära dig mer om hur du kommunicerar bättre i media. Dagens kommunikation går allt snabbare och ställer höga krav på kommunikativ kompetens såväl i det verbala och visuella, samt i att övertyga och skapa förtroende för er och ert varumärke. Efter avslutad kurs har du den kunskap som krävs för att utforma en grundläggande kommunikation för ditt företag. Få fler besökare, kunder, affärer och kostnadseffektivt etablera och sprida dig i dina marknadsföringskanaler.

 

Målgrupp: Alla som vill jobba med sitt varumärke och sprida det på rätt sätt genom att kommunicera med era mål och visioner.

 

Företagskurser som ingår:

– Storytelling, 1 dag
– Skriva texter och pressreleaser, 1 dag
– Digitala strategier, 1 dag
– Webbstrategi och sociala medier, 1 dag

 

Tid: 09:00-16:00

 

Pris kurspaket: 22.995 kr  Ordinarie pris: 24.280 kr exkl moms

Knapp-boka

 

 

 

 

 

 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar helst med våra grafiska kurser i macmiljö. Internet finns tillgängligt för alla under kurserna. Kursböcker och diplom ingår också i samtliga kurser.

 

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi anordnar en kurs just efter era behov som vi  anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå. Hör av er till oss för mer information.

Storytelling +

Målgrupp: Alla som vill jobba med sitt varumärke och sprida det på rätt sätt genom att kommunicera med era mål och visioner.

 

Syfte: Att vara väl förberedd kan betyda skillnaden mellan att vända det negativa till något positivt och istället förmedla en gynnsam bild som kan stärka både förtroende och varumärke. Gör en story av din historia i företaget.

 

Kursinnehåll:

FINNA

 • Introduktion: Vad är storytelling och vad kan jag använda det till?
 • Metaforer och bildspråk
 • Organisational Storytelling – intern & extern kommunikation
 • Var hittar man berättelser – lyssna, söka och samla

FORMA

 • Olika syften – olika berättarstrukturer och roller
 • Affärsutveckling – befolka varumärke
 • Design och storytelling
 • Berättelser som kulturskapare

 

Ordinarie pris: 7.295 kr

Skriva texter / pressreleaser +

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som formulerar texter för tryck och webb i syfte att påverka. Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag. God publicitet kan stärka ett företags varumärke och bidra till att en organisation sätter dagordningen på sitt område. För att lyckas är det avgörande att kunna skriva så att man får genomslag i medierna. Vi vill sprida kunskaper om hur en nyhetsredaktion arbetar och vilka krav som ställs på en text för att den ska bli publicerad. Du kanske skriver själv eller handleder kollegor som skriver och vill utveckla din egen kompetens. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med texter som har en avsändare, ett tydligt budskap och en målgrupp.

 

Syfte: Att få ut sitt budskap i medierna är ett högt prioriterat mål för många organisationer och företag.

 

Hur: Workshop kombinerar teori och praktiska övningar.

 

Kursinnehåll:

 • Skrivordning – man skriver inte en text i samma ordning som man läser den
 • Att skriva tydligt, kortfattat och slagkraftigt
 • Stil, ton och personlighet
 • Konsten att vara formell utan att vara högtravande
 • Skillnaden mellan informativa och övertygande (säljande) texter
 • Skillnaden mellan aktivt och passivt språk
 • Konsten att redigera
 • Skriva pressrealeaser
 • Skriva bloggar
 • Konsten att skriva mail

 

Ordinarie pris: 5.995 kr

Digitala Strategier +

Målgrupp: Denna kurs riktar sig till dig som helt eller delvis ansvarar för kommunikationen.

 

Syfte: Kursen passar både små och stora företag, organisationer och varumärken. Ni kanske idag inte har en digital strategi eller ni håller på att bygga upp er strategi och behöver hjälp för att komma igång.

 

Kursinnehåll:

 • Hur ser kundens köpprocess ut och hur kan olika digitala kanaler stötta processen?
 • Vilka kanaler ska vårt företag prioritera och varför?
 • Hur skiljer sig marknadsföring för B2C och B2B på nätet?
 • Hur säkerställer vi att vi gör rätt saker på nätet?
 • Hur kan vi följa upp resultatet?
 • Hur kan vi mäta effekten av våra marknadsföringsåtgärder och vilka KPI:er kan vi använda?
 • Hur mäter vi effekten av en kampanj som aktiveras i olika kanaler?
 • Hur kan vi använda oss utav omvärldsbevakning för att bevaka vårt eget och konkurrenternas varumärken?
 • Budgetplanering och kostnader som är förknippade med genomförandet av företagets digitala strategi?
 • Hur ska vi tänka kring annonsering på nätet? Vilka olika sätt finns det att köpa annonsering och vad passar oss bäst?

 

Ordinarie pris: 6.995 kr

Webbstrategi och sociala medier +

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med strategi på webben.

 

Syfte: Lär dig med rätt strategimodeller och med rätt tänk från början.

 

Kursinnehåll:

Del 1:
Utgår vi från ett exempelföretag och tar oss steg för steg igenom detta företags strategiska plattform. Målet är att förstå innebörden av begrepp som kärnvärden, konkurrensfördelar, positionering mm.

 

Del 2:
Vi går igenom innehållet i en webb-strategi. Vi pratar om hur man bygger upp en strategi för sin digitala närvaro, hur man tänker strategiskt kring digitala medieval, sociala medier och vilka delar som bör finnas med i den övergripande webb-strategin. Till sist tillämpar vi våra nya kunskaper i en workshop där ni jobbar tillsammans för att applicera exempelföretagets värden och målsättningar och ta fram en enkel webb-strategi för detta företag.

 

Under kursen kommer vi även att beröra ämnen som contentdevelopment, d v s kunskap, metoder och hjälpmedel för utveckling av kommunikationen i de digitala och sociala kanalerna.

 

Ordinarie pris: 5.995 kr