Intern Kommunikation -ny kurs

På begäran, många har frågat om denna typ så vad gör vi. Jo vi sätter upp en kurs på detta.

Framgång handlar om människor. Människor som är ambassadörer för sin arbetsplats i alla ”sanningens ögonblick”. Den interna kommunikationen har fått en ökad betydelse i en kommunikationföränderlig värld. Medarbetarna vill veta vad de är med och bidrar till och vi-känslan är av stor betydelse för den externa bilden av varumärket. Den interna berättelsen om vart företaget är på väg och står för behöver stämma överens med den externa bilden. Det är först då det blir trovärdigt. Det handlar idag om att stärka utan att skapa förutsättningar för andras kommunikation

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som ska jobba med er interna kommunikation i företaget och vill ha verktyg att kunna jobba med detta

Syfte: Att kommunicera med sina medarbetare är av yttersta vikt för att företaget ska nå sina mål och visioner

 

Flera datum det första 4/ 12

http://www.infomediatech.com/kurser/intern-kommunikation/