InfoMediaTech tog hem ett anbud med Företagslyftet

Vi vann i veckan en upphandling vilket innebär att vi får stötta och höja kunskapen på små
och mellanstora företag i region väst inom ramen för ett ESF projekt

Vi ser ödmjukt på vår uppgift och ser fram emot att leverera inom ”Kreativ marknadsföring”

”Projektets mål är att stärka kompetens och konkurrenskraft hos deltagande verksamheter och alla
dess medarbetare genom strategisk kompetensförsörjning, jämställdhet och effektiva lärformer.”