Din hemsida

Idag är det en självklarhet att varje företag ska ha en fungerande hemsida. Hemsidan är en oerhört viktig del i företagets marknadsprofilering ut mot kund och det är därför viktigt att man bygger den på rätt sätt. Nedan beskriver vi några saker som du bör ha i åtanke när du ska bygga din hemsida.

Din målgrupp140410-light-bulb_webb

Ha en tydlig definition av vilken målgrupp du vill nå och ha den i baktanke när du tar beslut gällande hemsidan. Hur hemsidan kommer att se ut och fungera beror mycket på vem din kund är.

Syftet med hemsidan

Syftet med hemsidan påverkar dess utformning. Du bör därför fundera på vad din hemsida ska användas till och hur den kommer att användas – är den främst en försäljningskanal eller är den till för informations-/marknadsföringssyfte?

Struktur och logistik

Tänk igenom hur du vill att hemsidan ska vara uppbyggd innan du bygger den. Säkerställ att den är användarvänlig och pedagogisk så att kunderna inte behöver slösa bort en massa tid för att hitta rätt. Generellt kan man säga att det är bättre att satsa på många olika nivåer på sin hemsida istället för att nya fönster öppnas. Om du har försäljning på din hemsida bör du även tänka igenom logistiken

Kunddatabas

Din hemsida kan användas för att bygga upp en stor och väl fungerande kunddatabas. För att uppnå detta bör det vara lätt för kunderna att anmäla sig till nyhetsbrev och kundklubbar, då är det mer troligt att de gör det. Glöm inte bort att fråga efter kundernas e-postadresser så att du kan använda dem i skräddarsydda erbjudanden till kunderna. För att underlätta uppbyggandet av din kunddatabas bör du tänka på att köpa ett CRM-system som är användarvänligt och håller nere kostnaderna. Undersök vilken alternativ som är bäst för just dig, det är inte alltid de stora och dyra systemen som är det bästa alternativet.

En bra struktur på hemsidan och en heltäckande information om dina kunder, inklusive tidigare köp kommer att förbättra dina kundkontakter eftersom du då lättare kan göra riktade och skräddarsydda utskick till dina kunder.

Snabbhet i nedladdning

Ibland kan det naturligtvis vara bra att ha en flashig hemsida med stora bilder och videoklipp, beroende på sin målgrupp. Man bör vara försiktig med att göra hemsidan alltför flashig och istället säkerställa att det går snabbt att ladda ner startsidan samt att klicka sig vidare på hemsidan.

Olika språk & nya marknader

Räcker det att din hemsida är på svenska eller kan det vara en fördel att även ha en engelsk/flerspråkig version? Världen krymper och vårt medlemskap i EU har gjort det lättare för konsumenter att köpa varor och tjänster från andra länder än sina egna.

Interaktiv hemsida

En interaktiv hemsida där man på olika sätt kan involvera sina kunder är alltid en fördel. Genom tävlingar, forum, kundkommentarer, etc kan du engagera dina kunder, göra hemsidan roligare och undvika att din hemsida blir enkelriktad.

Bilder

En bild säger mer än 1000 ord, vilket är viktigt att komma ihåg när du skapar din hemsida. Använd dig av bilder som du tycker representerar dig och ditt företag på ett bra sätt. Visa  t ex bilder på dina produkter, ditt kontor, etc och glöm inte att också visa en bild på dig själv för att göra hemsidan mer personlig.

Säkerhet

Om du säljer produkter över Internet måste du kunna garantera säkerheten och kundernas integritet så att deras köpbeteende och kontonummer inte kan nås av obehöriga. Var därför noggrann med hur du väljer att ordna överföringen av information och kolla upp vilket som är det bästa och säkraste alternativet.

Marknadsföring

Det kan vara bra att marknadsföra din hemsida även genom andra kanaler än Internet. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att göra det är att ha med din hemsidesadress på alla företagets trycksaker, inklusive broschyrer och visitkort.

Lagar

Om du har försäljning på din hemsida måste du vara noga med att du är uppdaterad om vilka lagar som gäller för försäljning på Internet. För att få mer information om lagar och regler kan du kontakta Konsumentverket.

Övrigt

Utöver ovan nämnda delar bör du även tänka på att säkerställa att hemsidan alltid är uppdaterad. Det ska även vara lätt att hitta företagets kontaktuppgifter och hemsidan ska vara så  lätt som möjligt att använda, Intenetkunder är otåliga och man har inte många sekunder på sig innan kunden tröttnar och går vidare till nästa leverantör.

Tveka inte att kontakta någon av våra utvecklingskonsulter för att boka in ett möte