Marknad Media PR – InfoMediaTech

Mediebranschen är i ständig utveckling då nya arbetsuppgifter och yrkesroller uppstår kontinuerligt.
Om du vill vara med i utvecklingen av reklam, foto, events, grafisk formgivning och digital teknik, så
behöver du vara ”up to date” med senaste tekniken. Vill ni inte producera själv kan vi självklart hjälpa
er med det. Vi kan också göra karta/profil till er utifrån mål och befintliga planer.

 

 

Inventering

Vi inventerar era behov utefter den verksamhet ni jobbar i. Vad ska ni använda kampanjen till? Vad är syftet?
Vilka mål har ni innan vi påbörjar processen? Vi gör en ordentligt analys!

 

Förslag 

Efter genomförd inventeringen där vi satt gemensamma mål och ett tydligt syfte med utvecklingen,
gör vi förslag på hela upplägget som vi sedan diskuterar utefter. Tillsammans kan vi korrigera innehåller
innan vi går vidare.

 

Åtgärd 

Avslutningsvis väljer vi hur vi ska gå till väga så ni kan ha mest möjliga nytta av tillvägagångssättet.
Vi gör därför produktionen efter era behov. Vi skapar en mediastrategi och grafisk profil (om ni inte redan har någon).