Grafisk design och layout -workshop 10/3

Nu gör vi en workshop för er alla som har gått programutbildning men vill kunna lite mer, ta med ert eget material och vi jobbar en hel dag med ert material för att få så bra resultat som möjligt för er.

Grafiskdesign
Grafisk design och kommunikation den 10/3

Målgrupp: Grafisk design och kommunikation vänder sig till dig som vill förbättra den visuella kommunikationen mot dina kunder. Under kursens gång lär du dig att anpassade olika grafiska element för att kommunicera på ett professionellt sätt med olika målgrupper. Du lär dig bland annat om gyllene snittet, färg och form, om typografi och uttryck med bild och text. Kursens utgångspunkt är helhetstänkande för grafiska kommunikativa lösningar

Syfte: Lär dig skapa professionell kommunikation med din design för dina uppdrag. Kursen är fylld av spännande moment och kreativa övningar

Kursinnehåll:

– Typografiska begrepp -de grundläggande typografiska reglerna, spalter, justering, läsbarhet, typsnittsval

– Layout -bild och text och det gyllene snittet

– Bild -beskärning, bildval, foto eller illustration

– Färg -vad färger ger för budskap

– Form -olika format, uppmärksamhetsvärdet

På eftermiddagen jobbar vi med ert material
Heldag 9.00- 16.00

Pris 2.195kr exkl moms