GDPR

25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter:
Dataskyddsförordningen, syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Dataskyddslagen GDPR samt

Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter

Kunden ger sitt samtycke till att dennes personuppgifter (namn, mobilnummer, e-postadress och lite bakgrundsfakta), bokningsformulär, frågeformulär samt inlagda i vårt register, registreras både manuellt och elektroniskt hos IMT.
Inga uppgifter kommer att överlåtas, säljas eller på annat sätt delges någon tredje part. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat syfte än den verksamhet som bedrivs inom ramen av InfoMediaTech. Alla handlingarna upprättas och förvaras med medel och metoder som säkerställer att integriteten och användbarheten hos de uppgifter som finns kan tryggas under förvaringstiden.

 

Personuppgifter (namn, mobilnummer, e-postadress) bokningsformulär och frågeformulär sparas på krypterad server och endast IMT har tillgång till dessa. Utvärderingar med anteckningar sparas antingen manuellt i pärm i låst skåp på IMT:s kontor eller elektroniskt på en låst hårddisk och i en lösenordskyddad mapp på IMT:s server. All data hålls strikt konfidentiellt och endast IMT har tillgång till dessa anteckningar.

Syftet med att spara personuppgifter samt formulär, frågeformulär är att fungera som underlag för vidare utbildningar och en möjlighet att kontakta kunden vid behov. Kunden kan vända sig till IMT för att få reda på exakt vad för information som finns om denne samt få tillgång till sina personuppgifter, samt radera dessa om så önskas.

 

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.