Försiktighetsåtgärder gällande viruset

Angående virusspridningen av Corona så vill vi säkerställa vår och våra kunders hälsa, därför ber
vi dig som har bokat en utbildning och vet med dig att du har varit i en av dem mest drabbade
länderna att boka om din utbildning längre fram för att säkerställa andra och dig själv.

Våra utbildningar är i små grupper om 5-10 personer och lokalerna ligger centralt i Malmö och Göteborg.
Vi följer råden– är man symptomfri och frisk finns det ingen anledning än så länge att undvika utbildningar.
Ont i halsen, snuva, feber och ont i kroppen, var hemma.

För att underlätta för våra deltagare som känner oro och inte vill delta på plats kommer vi även
att anordna en del utbildningar via webb.

Det här gör vi nu på IMT:

Vi avråder våra utbildningsdeltagare, utbildningsledare och medarbetare som rest tillbaka från något
av de drabbade områdena (läs om vilka här) att inte besöka IMT under de 14 första dygnen efter ankomst.
Har man varit i kontakt med någon smittad person bör man också vänta 14 dagar innan man besöker IMT.

I IMTs lokaler gör vi följande:

Vi ser till att vi har kontroll på att personal är friska, blir man sjuk stannar man hemma

Vi rengör allmänna utrymmen såsom dörrhandtag och andra utsatta ytor extra noga och vid flera tillfällen per dag

Vi tillhandahåller handsprit och uppmanar våra besökare till att:

 

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid och efter toalettbesök

Hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk

Undvika att röra ansikte, ögon eller mun

Ringa in till oss så att vi kan boka om dig till ett tillfälle längre fram. Du har kvar din plats

 

mvh InfoMediaTech