Föreläsning och workshop på Mallorca

Mycket trevligt att få komma ner till Mallorca när vi hade 0 gradigt i Sverige, vi höll föreläsning på en läcker
rawfood restaurang i Palma för business qvinnor. Ämnet var Social Media och hur man sprider sig på bästa sätt
för att nå ut med sitt varumärke. Dagen efter höll vi workshop för ett antal personer mer ingående inom Facebook,
Instagram och Youtube