Föreläsning hos Nyföretagarcenter Syd 20/ 9

Hur effektivt content skapas på Facebook

InfoMediaTech lär dig hur du framgångsrikt kan jobba som Facebook redaktör. Få fler besökare, kunder och affärer och samtidigt kostnadseffektivt både etablera och sprida dig i dessa sociala marknadsföringskanaler.

 

Kristo Disha

 

Tid           2018-09-20 15:30 – 17:00
Plats        Entreprenörcenter EC1, Baltzarsgatan 18, malmo