Färdig maskot

Nu har JoJa på InfoMediaTech tagit fram en maskot till Youcruit som ska öka deras varumärke och förstärka deras budskap på deras hemsida, serieteckning är också klar

youcruitsketches dump