Avtal med TRR

InfoMediaTech har ett avtal med Trygghetsrådet- TRR, för dig som har slutat en anställning

och behöver ny kunskap för att kunna få jobb inom intressanta områden, uppgradera,

uppdatera dig hos oss med en rabatt. Du får gratis rådgivning med vad du kan gå vidare

inom och hur vi kan hjälpa dig att komma ut på marknaden igen med ny kunskap

 

Välkomna in med frågor

 

Tags: