Är du stamkund hos oss = köpt 5 kurser då…

Om du anmäler dig senast sex veckor före kursstart
får du som stamkund, alltid 15 procent rabatt, hos oss.
På alla våra schemalagda kurser i hela vårt utbud =)

Stamkund är du om du har bokat 5kurser hos oss.

Välkomna att höra av er till oss, för gratis konsulting 1/2 timma vid behov