Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vi är en utvecklingsbyrå i smidigt format men med stor bredd. Vi gör helt enkelt allt från snabba lösningar till större projekt. Vi på InfoMediaTech står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och specialkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med innovativa lösningar.

Vår vision

 

InfoMediaTechs vision är att bygga broar mellan information och kommunikation och kunna finnas till hands i olika situationer med entusiasm och glöd för det uppdrag vi får. Vi vill kunna utveckla varje individ/ avdelning/ företag efter dennes förutsättningar så att han/ hon kan utnyttja sin kapacitet till fullo. Den utvecklingen ska ske i en stödjande, glädjefylld och motiverande miljö.

Vår image


Gemenskap, gemensam utveckling och glädje är faktorer som binder samman verksamheten. Vidare så är vi kvalitets-och kunskapsmedvetna och jobbar enbart med konsulter som är verksamma i branschen och med en erfarenhet i minst 5 år. Vi har ett stort stöd i varandra och känslan av att alla hjälps åt och finns där för varandra genomsyrar hela verksamheten.

Vår historia


Vi startade 2009 med en chef som har jobbat i utbildningsbranschen, bland de stora tunga utbildningsföretagen i Malmö som MacMeckarna, AcadeMedia, Sigma Education och Informator. Hon har jobbat sedan 2000 med olika företag och organisationer med att anpassat och affärsutvecklat utbildningar/och jobbat med marknadsföring. Karin Ohlsén har varit med i flera projekt i Malmö som FöretagsAkademin och CityAkademin och brinner för utveckling i samhället. Är även med i projekt som Social Mediacoach Sverige, TrendsOnline och anordnar gärna seminarier i spännande områden.

Därför väljer kunderna InfoMediaTech


Vi lyssnar ordentligt på våra kunders önskemål om upplägg och innehåll för att göra en så kvalitetsmässig och kostnadseffektiv utveckling av företaget som möjligt. Snabbhet, flexibilitet, öppenhet och ärlighet är faktorer som karaktäriserar vår organisation. Vi har valt att följa ISO 10015 processen för att göra så kvalitativ utbildning som möjligt. Standarden har en egen struktur och utgår från ett holistiskt perspektiv på utbildningen där momentet att fastställa utbildningsbehovet är grundläggande tillsammans med att uppmärksamma personen/ företagets intressen.

Miljöpolicy


InfoMediaTech har gjort ett ställningstagande genom vår miljöpolicy som visar att vi är med och bidrar till att målen för ett biologiskt hållbart samhälle uppfylls. Det gör vi genom att selektera miljövänliga alternativ när vi väljer varor och leverantörer. Vi erbjuder idag grön el. Vi har därför som målsättning att alla som jobbar på kontoret ska förstå vikten av att visa engagemang i miljöfrågorna som ska ingå som en naturlig del i vardagen.

Kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicyn skall stödja utvecklingen av InfoMediaTech, våra tjänster och våra medarbetare. Kreativitet, kompetens och personligt 
ansvar hos varje medarbetare är grunden för den totala kvaliteten. Kvalitetstänkandet ska säkerställa att tjänster och handlingar är ändamålsenliga, korrekta 
och att dem levereras i rätt tid. Vi ska också utföra uppdrag med en kvalitet som skapar mervärde för kunden. Det innebär att vårt arbete ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt samt skapa en lönsamhet som möjliggör kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Utbildning


Inom områdena information, kommunikation och ny media. Med en bra framtagen utbildningsplan för ert företag kan vi nå långt med er marknadskommunikation i ert företag externt samt internt. Vi hjälper företag och organisationer att skapa förutsättningar, att öka sin försäljning och stärka sina varumärken genom större insikt och kunskap inom media, information och kommunikation.

Produktion


Inom områdena information, kommunikation och ny media Framgången hos en digital tjänst beror till stor del på vilken estetik och tillfredsställelsen den ger användaren. Det handlar om att differentiera sig – just din tjänst ska engagera mer än konkurrentens. En visuell identitet ska grafiskt gestalta värden och förmedla ett budskap. Den ska väcka positiva associationer, uttrycka en personlighet och förmedla en känsla.

Vi agerar även länk mellan näringsliv och akademi
Region Skåne, Lunds universitet, Fastighetsbolag, Lunds kommun, Malmö stad Näringslivskontoret, Hässleholms kommun, Aller Media AB, IKEA, Kävlinge kommun, Lomma kommun och Staffanstorps kommun Vi jobbar också med social responsibility, vilket innebär att vi gärna arbetar tillsammans med gröna företag, världsförbättrande verksamheter och ungdomar. InfoMediaTech har 15 års erfarenhet av rådgivning och support kring ämnen vi utbildar och utvecklar inom. Vi har vår bas i Malmö med kontor i Norrköping och Göteborg men arbetar gärna på andra platser i Sverige, Köpenhamn, Oslo eller på andra platser i Europa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.