Anmälan är bindande

 

Kurser och nätverk
Om du anmäler dig senast sex veckor före kursstart får du som stamkund, 15 procent rabatt, hos oss. Stamkund är du om du har
bokat 5 kurser hos oss.

 

Du anmäler dig enklast till våra utbildningar via webben. Du ser direkt på webben att din anmälan blivit registrerad och du får ett
kvitto på att vi mottagit din anmälan direkt skickad via mejl. Anmälan betraktas som bindande när vi mottagit den.

 

En formell bokningsbekräftelse skickas ut per mejl när vi beslutat att genomföra utbildningen. I bekräftelsen får du mer detaljer
runt den aktuella utbildningen, med exakta tider, plats och andra praktiska detaljer. Faktura på avgiften skickas separat.

 

Vi rekommenderar att du bokar eventuell resa först när du fått den formella bokningsbekräftelsen. Du står annars själv för eventuella
kostnader som du bundit dig för.

 

Sista anmälningsdag hittar du på kursbeskrivningen. Hör gärna av dig även efter sista anmälningsdagen,
vi kan ha fått återbud och ha platser kvar.
Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar av datum respektive programpunkter.

 

Om du måste avboka dig

Observera att vissa utbildningar undantas från dessa generella avbokningsvillkor, vilket alltid anges på respektive utbildning på webben.

  • Avbokning senast fyra veckor före kursstart – full återbetalning
    Avbokning senast två veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
    Avbokning senare än två veckor före kursstart – ingen återbetalning

Observera att dessa bokningsvillkor ej gäller i de fall då anmälan är bindande. Du har dock alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

 

Om vi måste avboka dig

-Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal. I första hand väntar man in till annat tillfälle eller byter kurs
alternativt lämnar över platsen till någon annan i företaget. Vi står ej för eventuella avbokningsavgifter vad gäller boende och transport
om vi avbokat kursen 1 vecka innan kursdatum. Deltagare avbokar själva boende och transport.

 

Vid händelser utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att för den specifika situationen vidta nödvändiga åtgärder, som t.ex. byte av kursdatum eller föreläsare, utan att betala tillbaka kursavgiften. Vi står ej för eventuella om- eller avbokningsavgifter vad gäller boende och transport. Deltagare om- eller avbokar själva boende och transport.

 

Kurser och seminarier med övernattning 
Vi har avtal med ett antal hotell om du behöver boka dig på en övernattning hör av dig till oss för mer specifik information.

Frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

 

Däremot kan vi ordna en kurs vid ett senare tillfälle eller så kan du överlåta kursen till en annan person i företaget tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att få en likadan kurs vid ett annat senare tillfälle. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.